Døgnvagt elektriker
Døgnvagt elektriker

El tavle inspektion

El tavle
El tavle
El tavle

En el-tavle med mange tidligere forbedringer havde desværre resulteret i en rodet og uansvarlig installation. Der var flere tilfælde, hvor mange kabler var tilsluttet til en enkelt gruppeafbryder på forskellige steder, hvilket udgjorde en potentiel fare for løse forbindelser og brand. Yderligere havde tavlen problemer med brændte eller sprængte sikringer, hvilket indikerede utilstrækkelig belastningsfordeling.

Opgaven var at forbedre el-tavlen ved at sikre en bedre belastningsfordeling og overholde gældende standarder. Det var nødvendigt at omorganisere og rationalisere kabeltilslutningerne for at sikre en mere ordentlig og sikker installation. Dette involverede at identificere de korrekte grupper afbrydere og fordele belastningen jævnt mellem dem.

Derudover blev der foretaget en grundig kontrol for at sikre, at de var passende dimensioneret til den elektriske belastning. Eventuelle beskadigede eller defekte komponenter blev udskiftet for at opretholde en sikker drift. Der blev også taget hensyn til fremtidig udvidelse og belastningsøgning for at sikre, at tavlen kunne imødekomme de fremtidige behov.

Under hele processen blev der fulgt nøje retningslinjer og standarder for el-installationer for at sikre, at arbejdet blev udført på en forsvarlig måde. Dette omfattede også korrekt mærkning af kabler og komponenter samt sikring af tilstrækkelig afstand mellem ledninger for at undgå kortslutning eller andre farlige situationer.

Efter udbedringen af el-tavlen blev der udført omfattende test og inspektioner for at sikre, at alt fungerede korrekt og opfyldte sikkerhedsstandarderne. En akut elektriker og en døgnvagt elektriker i købehavn blev inddraget i processen for at sikre hurtig respons og nødvendig ekspertise.

Efter afslutningen af arbejdet var el-tavlen blevet væsentligt forbedret med en bedre belastningsfordeling og overholdelse af standarderne. Det resulterede i en mere sikker og pålidelig elektrisk installation, der kunne imødekomme behovene og minimere risikoen for fejl og farer. Det er vigtigt at fortsætte med regelmæssig vedligeholdelse og inspektion for at opretholde el-tavlens optimale drift og sikkerhed på lang sigt.

50hertz Icon

Kontakt info

 

CVR. 39819783
Auto. nr. EFUL-13989

 

Adresse info

 
50 Hertz Aps
Rådhuspladsen 16,
1550 København
 
Døgnvagt elektriker
co_50hertz